HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

«Ýowşan» dermanhananyň telefon belgisi üýtgänligini Siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Täze telefon belgilerimiz: Dermanhana: (+993 12) 93 03 03. Eltip bermek gullugy: (+993 12) 95 03 03. Dowamy...

(2017-10-17T04:40:33.475855Z1508197233.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

“Ýowşan” dermanhanada eltip berme hyzmaty indi 09:00 dan 21:00 çenli işleýär diýip siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Biziň telefon belginiz: 95-03-03. Dowamy...

(2016-11-11T12:31:39.512632Z1478849499.0)

BIZI IOS-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin iOS operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2016-04-18T00:00:00.000000Z1460919600.0)

BIZI ANDROID-DA YZARLA!

$title

Derman we kosmetiki serişdeleri ykjam telefonda çalt sargyt edip bolar! Onuň üçin ýörite programmany PlayMarket-den mugt ýükläp bilersiňiz. Dowamy...

(2015-04-07T00:00:00.000000Z1428346800.0)

DERMANLARY ELTIP BERMEK HYZMATY

$title

Gerek bolan dermanyň gözlegi üçin mümkinçiligiňiz, wagtyňyz bolmadyk ýagdaýynda biziň “Dermanlary eltip bermek hyzmaty”-dan peýdalanyň. Dowamy...

(2013-08-14T00:00:00.000000Z1376420400.0)

DYNÇ GÜNI - HAS ARZAN!

$title

Hanymlar we jenaplar! Biziň dermanhanamyzda her ýekşenbe güni derman serişdeleriniň, kosmetiki önümleriň we beýleki harytlaryň 5 göterim ýeňillik bilen halka göýberilýändigi baradaky hoş habary mälim etýäris. Dowamy...

(2012-11-28T00:00:00.000000Z1354042800.0)

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 93 03 22
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 95 03 03

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

MERZ
ESPARMA
IPSEN
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
Rayner
Bausch
Jadran
Dentinox
LMP
Medochemie
Vitabiotics