ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ

$title

Прорезывание зубов Dowamy...

(2021-09-17T05:09:55.460317Z1631848195.0)

ОСТОРОЖНО, ГЕЛЬМИНТЫ!

$title

Так устроен мир, что нам в нашей среде обитания приходится уживаться с другими организмами. Увы, далеко не все наши соседи дружелюбны. Dowamy...

(2021-07-28T13:29:40.714183Z1627471780.0)

ДЕТСКАЯ КОЛИКА

$title

У младенца болит животик? Dowamy...

(2021-07-27T07:09:15.469352Z1627362555.0)

KÖRPÄŇ IÇ SANJYNA WE IÇ ÝELLENMESINE GARŞY TASIRLI SERIŞDE

$title

Elbetde, her bir ýaş ene “iç sanjy (КОЛИКА)’’ diýen birhili söz bilen öň duş gelendir. Dowamy...

(2021-06-28T11:52:30.631669Z1624873950.0)

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

$title

Физические нагрузки – важный компонент в процессе воспитания даже самых маленьких детей. Узнайте, как правильно заниматься с малышами физкультурой Dowamy...

(2021-03-29T14:54:56.848284Z1617022496.0)

HER GÜNIŇIZI ENERGIÝA BILEN DOLDURYŇ!

$title

«Günde bary-ýogy 24 sagadyň bardygyna gynanýaryn», «Eger-de bölünip şol bir wagtyň içinde iki ýa-da üç ýerde bolsadym»... Dowamy...

(2020-06-19T05:45:29.599366Z1592538329.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

“Ýowşan” dermanhanada eltip bermek hyzmaty indi iş we Şenbe günlerinde 09:00 dan 21:00 çenli işleýär diýip siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Dowamy...

(2019-03-27T12:23:05.066971Z1553685785.0)

ÜNS BERIŇ! “ÝOWŞAN” DERMANHANANYŇ ARZANLADYŞ KARTYNYŇ ŞERTLERI ÜÝTGEÝÄR!

$title

Hormatly hanymlar we jenaplar! HJ “Ýowşan” biziň dermanhanamyz bilen hyzmatdaşlyk edyaniňiz üçin Size minetdarlygyny bildiryär! Üns beriň! Dowamy...

(2018-05-28T13:13:07.957707Z1527505987.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

«Ýowşan» dermanhanada Eltip bermek gullugynyň telefon belgileri üýtgänligi barada siziň dykgatyňyza ýetirýäris! ELTIP BERMEK HYZMATYNYŇ TÄZE BELGISI: 97 32 55. SMS HATLAR ÜÇIN TELEFON BELGI: (+993 62) 62 03 08. «Ýowşan» dermanhananyň administrasiýasy. Dowamy...

(2017-10-17T04:40:33.475855Z1508208033.0)

BIZI IOS-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin iOS operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2016-04-18T00:00:00.000000Z1460930400.0)

BIZI ANDROID-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin Android operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza Play Marketdan ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2015-04-07T00:00:00.000000Z1428357600.0)

DERMANLARY ELTIP BERMEK HYZMATY!

$title

Gerek bolan dermanyň gözlegi üçin mümkinçiligiňiz, wagtyňyz bolmadyk ýagdaýynda biziň “Dermanlary eltip bermek hyzmaty”-ndan peýdalanyň. Dowamy...

(2013-08-14T00:00:00.000000Z1376431200.0)

DYNÇ GÜNI - HAS ARZAN!

$title

***** Dowamy...

(2012-11-28T00:00:00.000000Z1354057200.0)

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 38
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 95 03 03 / 97 32 55
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 97 32 60
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie