HER GÜNIŇIZI ENERGIÝA BILEN DOLDURYŇ!

$title

«Günde bary-ýogy 24 sagadyň bardygyna gynanýaryn», «Eger-de bölünip şol bir wagtyň içinde iki ýa-da üç ýerde bolsadym»... Dowamy...

(2020-06-19T05:45:29.599366Z1592538329.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

“Ýowşan” dermanhanada eltip bermek hyzmaty indi iş we Şenbe günlerinde 09:00 dan 21:00 çenli işleýär diýip siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Dynç günleri - eltip bermek hyzmaty işlänok. Dynç günlerinde edilen sargytlar Duşenbede seredilip başlanar. Şeýle-de “Ýowşan” we “Mähirli Ýol” dermanhanalarda dynç günlerinde satyn alynýan hemme dermanlara 5 % arzanladyş aksiýamyz hereket edýär diýip size ýatladýarys. Eltip bermek hyzmaty boýunça telefon belgiler: 97-32-55 / 95-03-03 / 49-14-63(64). Dowamy...

(2019-03-27T12:23:05.066971Z1553685785.0)

ÜNS BERIŇ! “ÝOWŞAN” DERMANHANANYŇ ARZANLADYŞ KARTYNYŇ ŞERTLERI ÜÝTGEÝÄR.

$title

Hormatly hanymlar we jenaplar! “Ýowşan” H.J. biziň dermanhanamyz bilen hyzmatdaşlyk edyaniňiz üçin Size minetdarlygyny bildiryär! Üns beriň Dowamy...

(2018-05-28T13:13:07.957707Z1527505987.0)

HORMATLY PAÝTAGTYMYZYŇ ÝAŞAÝJYLARY WE MYHMANLARY!

$title

«Ýowşan» dermanhanada Eltip bermek gullugynyň telefon belgileri üýtgänligi barada siziň dykgatyňyza ýetirýäris. ELTIP BERMEK HYZMATYNYŇ TÄZE BELGISI: 97 32 55. SMS HATLAR ÜÇIN TELEFON BELGI: (+993 62) 62 03 08. «Ýowşan» dermanhananyň administrasiýasy. Dowamy...

(2017-10-17T04:40:33.475855Z1508208033.0)

BIZI IOS-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin iOS operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2016-04-18T00:00:00.000000Z1460930400.0)

BIZI ANDROID-DA YZARLA!

$title

Assortimentde bar bolan derman serişdelerini we kosmetiki önümlerini sargyt etmek, şeýle-de tanyşmak üçin Android operatiw ulgamynda işleýän programma işe girizildi, programmany tölegsiz öz smartfonyňyza Play Marketdan ýükläp bilersiňiz! Dowamy...

(2015-04-07T00:00:00.000000Z1428357600.0)

DERMANLARY ELTIP BERMEK HYZMATY

$title

Gerek bolan dermanyň gözlegi üçin mümkinçiligiňiz, wagtyňyz bolmadyk ýagdaýynda biziň “Dermanlary eltip bermek hyzmaty”-ndan peýdalanyň. Dowamy...

(2013-08-14T00:00:00.000000Z1376431200.0)

DYNÇ GÜNI - HAS ARZAN!

$title

***** Dowamy...

(2012-11-28T00:00:00.000000Z1354057200.0)

SÖWDA SEBETIM

Söwda sebetiňiz boş

HABARLAŞMAK ÜÇIN

DERMANHANA:
Telefon +993 (12) 93 03 03
Faks +993 (12) 36 60 12
E-mail dermanhana@yovshan.com
Salgy ş. Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 112
Direktor +993 (12) 97 32 53
Buhgalteriýa +993 (12) 97 32 54
Ammar +993 (12) 97 32 57

ELTIP BERMEK HYZMATY:
Telefon +993 (12) 49 14 63 / 49 14 64
SMS / IMO +993 (62) 62 03 08

OFIS:
Telefon +993 (12) 95 12 91
Faks +993 (12) 95 12 88
E-mail info@yovshan.com

MARKETING BÖLÜMI:
Telefon +993 (12) 97 32 56
E-mail market@yovshan.com

DAŞARY YKDYSADY GATNAŞYKLAR BÖLÜMI:
E-mail wes@yovshan.com

Hyzmatdaşlar

Dr.Kade
ESPARMA
IPSEN
B.Braun
Jadran
Dentinox
Besins healthcare
Medochemie